TPP Solution uw oplossing
in praktijk ondersteunende processen

Praktisch ontzorgen

Doen waar u goed in bent en waar u plezier aan beleeft, leidt meestal tot lagere kosten. Meer werkplezier resulteert in betere prestaties.
Wanneer u zich concentreert op de patiënt, richten wij ons op de ondersteunende processen. Vanuit een breed aanbod kunt u precies datgene afnemen waar uw praktijk behoefte aan heeft.

businesswoman managerexecutive planing sales prese FZL539A

Diensten

Door de jarenlange ervaring en ons netwerk kan het team van TPP Solution u de volgende diensten leveren:

Declaratie ondersteuning

Voor veel praktijken is declareren een noodzakelijk kwaad. Daardoor wordt er vaak niet efficiënt gedeclareerd. TPP Solution heeft de kennis en expertise om uw declaratie te verrichten en-of te ondersteunen. Daarnaast wordt er steeds meer verwacht van u als behandelaar. Denk hierbij aan alle verplichte documenten in de behandelreeks.

 • Verwerken van uw declaraties
 • Aanvragen via het machtigingen portaal
  WLZ declaraties verwerken
 • Indienen via Vecozo en Factoring
 • Implementeren van tarieflijsten per verzekeraar
 • Verzorgen van uw oproepsysteem voor de jaarlijkse recall verzorgen. Denk hierbij aan het versturen van oproepen en het inrichten in uw softwaresysteem
 • Aanbieden van sjablonen t.b.v.: a. verwijsbrieven, b. informed consent, c. Tandprothetisch Paspoort, d. gezondheidsvragenlijst, e. Prothetisch verleden, f. Toestemmingsverklaring, g. document geïnformeerd m.b.t. behandeling en kosten
 • Welkomstpakket inschrijven nieuwe patiënt (zichtmap met alle documenten welke aansluiten bij de huidige Wet- en regelgeving)
 • Verwerken retourbestanden van de zorgverzekeraars
  ( ED retourbestanden)
 • Opzetten offerte/berekeningen
 • Telefoon overname en agenda beheersing
 • Het instellen/koppelen van tarieven in uw software pakket

Telefoon service

Uit onderzoek blijkt dat patiënten die geen gehoor of een antwoordapparaat krijgen, snel geneigd zijn om een andere praktijk te bellen. Door onze kennis kunnen wij dmv telefoon overname zorgen dat het zorgproces van uw patiënt in de behandelfase niet wordt verstoord.

Het omzetten van een Tandprothetische praktijk naar een Mondzorgcentrum

Met meerdere disciplines onder 1 locatie  werken is een tendens welke alleen maar zal toenemen.

De tandprotheticus werkt nauw samen met de tandarts en/ of mondhygiëniste. Om dit inzichtelijk te maken naar de zorgverzekeraars en zorgkantoren moet het geregistreerd worden in het Vektis register.

De mogelijkheid doet zich voor dat u de praktijk kunt omvormen naar een Mondzorgcentrum. Dit biedt meerdere voordelen voor de praktijk, patiënt en uw administratieve proces.

TPP Solution kan u begeleiden, adviseren en het gehele proces voor uw praktijk verzorgen.

Denk hierbij aan:

 • Het vastleggen van AGB,
 • Het aanvragen van het persoonlijk en systeemcertificaat
 • Overleg en het vastleggen van de overeenkomst met de tandarts-Implantoolog
 • Advies en ondersteuning in het contracteren met zorgverzekeraars
 • Advies en uitleg m.b.t. overeenkomst Infomedics en de overlap naar een Mondzorgcentrum
 • Ondersteuning m.b.t. uw Software inrichting ten behoeve van het Mondzorgcentrum
 • Ondersteuning in het Declaratieproces toegespitst op het Mondzorgcentrum

Kortom, TPP Solution kan u in dit gehele traject ontzorgen.

pexels andrea piacquadio 3931446

TPP Solution laat u efficiënter werken

Beperk de irritaties in relatie tot declaraties. Wij laten u efficiënter werken door het beperken van fouten. Samen bekijken we goed aan welke eisen u moet voldoen volgens de Wkkgz en de AVG.

Dé goede start voor je praktijk

Om je goed voor te bereiden op een eigen praktijk heeft TPP Solution de cursus Praktijk start ontwikkeld. U krijgt tijdens deze cursus praktische tips. Daarnaast biedt de handwijzer veel nuttige informatie.

Juridische consult praktijkstart

Van plan een eigen praktijk te starten? Dan komt er veel op u af, zeker ook op juridisch gebied. I.s.m. onze fiscalist Pjotr Kramers helpen wij u graag hierbij.

Tip. Leg afspraken die u maakt bij een praktijkovername of praktijkstart altijd goed vast.
1. De intensieverklaring in de situatie waarbij waarnemer gedurende een bepaalde periode gaat waarnemen ter nadere kennismaking
2. De overeenkomst van praktijkoverdracht, bij een overdracht van een maatschapsdeel aan een nieuwe maatschap of overdracht van een solopraktijk
3. De Maatschapsovereenkomst, verschillende voorbeelden voor het opzetten van een maatschap

Advies op maat

Onze fiscalist kan u bijvoorbeeld helpen met de volgende vragen:

Checklist praktijkstart

Precies weten wat u wanneer moet doen als aankomend praktijkhouder? Wat moet je doen als aankomend praktijkhouder?
Bij de aanmelding voor ondersteuning/cursus kunnen wij u een checklist delen. De checklist maakt in één oogopslag duidelijk wat u voor uw start moet ondernemen.

Declaratiewijzer

Aan welke regels moet je je als tandprotheticus houden bij het declareren? Hoe pas je deze regels toe?
Je leest het allemaal in ons handzame boekje ‘Spelregels 2021’

TPP Solution geeft uw vak de ruimte

Producten

Om je goed voor te bereiden op een eigen praktijk heeft TPP Solution de cursus Praktijk start ontwikkeld.

U krijgt tijdens deze cursus praktische tips. Daarnaast biedt de handwijzer veel nuttige informatie.

Spelregels

Algemene praktijkrichtlijnen vormen een leidraad voor de praktijkvorming en de organisatie van de zorg voor patiënten. Deze richtlijnen ondersteunen de tand prothetische praktijken de regels na te leven. Ieder kalenderjaar vervaardigd TPP Solution een samenvatting betreffende alle belangrijke Wet-en Regelgevingen.
De samenvatting ‘Spelregels 2021’ is een extra hulpmiddel en ondersteunt de tandprotheticus om de regels na te leven. U zult vooral baat hebben bij de talloze tips. De samenvatting draagt bij aan een vereenvoudiging m.b.t het vervaardigen van uw declaraties.

Trainingen op maat op locatie

Sluit 100% aan op uw wensen.
Op een door u gewenste locatie.
Uw scholingswens staat centraal.

De voordelen van een traing op ( eigen) locatie:
1. Uw praktijk staat centraal; inhoud afgestemd op uw situatie
2. Uw medewerkers herkennen de in houd
3. Ruimte voor persoonlijke vragen en interactie
4. Meer inzicht op hiaten in het declaratieproces

Richtlijnen voor declareren

De Nza heeft bindende regels voor het declareren vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen voor mondzorg. Heeft u advies, begeleiding of coaching nodig, dan kunnen wij u wellicht op maat ondersteunen. Of het nu een vraag is over een declaratie, een aanvraag of aan welke regels u zich dient te houden.
Het Team van TPP Solution kan u ten aller tijde bij staan en u adviseren